BÁO GIÁ GÓI CHỤP AMY’S BABY 2018-2019


SƠ SINH [ DƯỚI 1,5 THÁNG TUỔI ]

1.  Little Love:  6.000.000 VNĐ
. 20 file ảnh retouch ( thêm 1file retouch +100.000VNĐ )
. 1 ảnh ép gỗ  20×30 để bàn
. 1 ảnh ép gỗ 40×60
. 20 ảnh in15x21
. Toàn bộ file gốc ( resize 2048×1367 pixel
2. Sweet Love:  7.500.000 VNĐ
. 25 file ảnh retouch ( thêm 1 file retouch + 100.000VNĐ )
. Photobook mở phẳng cao cấp 20×20 20 trang ( thêm trang, +150.000VNĐ /2 trang )
. 1 ảnh ép gỗ 40×60
. 1 ảnh ép gỗ 20×30 để bàn
. Toàn bộ file gốc ( resize 2048×1367 pixel )
3. Perfect Love:  8.500.000 VNĐ
. 30 file ảnh retouch ( thêm 1 file retouch + 100.000VNĐ )
. Photobook mở phẳng cao cấp 25×25 20 trang ( thêm trang, +200VNĐ / 2 trang )
. 1 ảnh ép gỗ 40×60
. 1 ảnh ép gỗ 20×30 để bàn
. Toàn bộ file gốc ( resize 2048×1367 pixel )